Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Catlaboo, dostępnego pod adresem internetowym www.catlaboo.com jest Mateusz Ruzik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Ruzik Catlaboo, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842496754, REGON 384750516.
  2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy: wysłania zamówienia,oraz
 jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Catlaboo.
  4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  5. Klient może w każdej chwili zwrócić się do administratora strony z żądaniem usunięcia swoich danych. Kontakt do administratora strony – info@catlaboo.com

Cookies

Administrator informuje, że korzysta z cookies  (małe pliki tekstowe wysyłane i przechowywane w przeglądarce użytkownika, służące w szczególności do identyfikacji powracającego użytkownika)

Rodzaje cookies:

  • cookies sesyjne (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki lub wylogowania. Wykorzystywane do procesów związanych z logowaniem użytkownika do serwisu)
  • cookies trwałe (które pozostają w pamięci przeglądarki do manualnego ich usunięcia przez użytkownika).

Użytkownik, włączając w ustawieniach przeglądarki internetowej opcję obsługi cookies, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Catlaboo cookies w stosunku do niego. Jeżeli nie wyraża zgody na wykorzystanie cookies, w dowolnym momencie może, w ustawieniach przeglądarki, wyłączyć ich obsługę.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu. O wszelkich zmianach administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.